^^

Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού


Επιλέξτε μια αναφορά και πιέστε επιλογή:

Ημερήσια αναφορά μήνα Οκτώβριος 20191 Οκτώβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 17.5°C
Μέση υγρασία 59%
Μέσο σημείο δρόσου 9.4°C
Μέσο βαρόμετρο 1020.2 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 5.8 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 8.1 km/h
Μέση διεύθυνση 3° (Β)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 519.6 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 01 στις 00:00
Μέγιστη θερμοκρασία 21.0°C τον 01 στις 14:21
Ελάχιστη θερμοκρασία 14.9°C τον 01 στις 20:46
Μέγιστη υγρασία 69% τον 01 στις 09:32
Ελάχιστη υγρασία 40% τον 01 στις 00:50
Μέγιστη πίεση 1021.7 hPa τον 01 στις 11:29
Ελάχιστη πίεση 1019.2 hPa τον 01 στις 04:02
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 13.0 km/h τον 01 στις 10:00
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 18.5 km/h στις 0-0°(Β) τον 01 στις 09:54
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 25.1°C τον 01 στις 13:30

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας2 Οκτώβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 16.8°C
Μέση υγρασία 67%
Μέσο σημείο δρόσου 10.6°C
Μέσο βαρόμετρο 1018.1 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 4.6 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 6.5 km/h
Μέση διεύθυνση 286° (ΔΒΔ)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 519.6 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 02 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 20.0°C τον 02 στις 16:22
Ελάχιστη θερμοκρασία 14.2°C τον 02 στις 05:30
Μέγιστη υγρασία 79% τον 02 στις 22:41
Ελάχιστη υγρασία 58% τον 02 στις 00:04
Μέγιστη πίεση 1020.2 hPa τον 02 στις 00:18
Ελάχιστη πίεση 1016.9 hPa τον 02 στις 19:04
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 14.8 km/h τον 02 στις 14:51
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 16.7 km/h στις 188°(Ν) τον 02 στις 23:46
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 20.0°C τον 02 στις 16:22

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας3 Οκτώβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 14.8°C
Μέση υγρασία 67%
Μέσο σημείο δρόσου 8.6°C
Μέσο βαρόμετρο 1016.2 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 7.1 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 11.4 km/h
Μέση διεύθυνση 244° (ΔΝΔ)
Υετός μήνα 2.4 mm
Υετός έτους 522.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.6 mm τον 03 στις 14:53
Μέγιστη θερμοκρασία 17.4°C τον 03 στις 12:14
Ελάχιστη θερμοκρασία 11.3°C τον 03 στις 16:24
Μέγιστη υγρασία 91% τον 03 στις 17:06
Ελάχιστη υγρασία 43% τον 03 στις 05:01
Μέγιστη πίεση 1017.8 hPa τον 03 στις 14:54
Ελάχιστη πίεση 1014.7 hPa τον 03 στις 18:15
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 25.9 km/h τον 03 στις 14:53
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 37.0 km/h στις 234°(ΝΔ) τον 03 στις 14:54
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 17.4°C τον 03 στις 12:14

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέραςΜέσες και Ακραίες τιμές μήνα Οκτώβριος 2019 μέχρι την μέρα 3
Μέση θερμοκρασία 16.4°C
Μέση υγρασία 65%
Μέσο σημείο δρόσου 9.5°C
Μέσο βαρόμετρο 1018.4 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 5.8 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 8.7 km/h
Μέση διεύθυνση 286° (ΔΒΔ)
Υετός μήνα 2.4 mm
Υετός έτους 522.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.6 mm τον 03 στις 14:53
Μέγιστη θερμοκρασία 21.0°C τον 01 στις 14:21
Ελάχιστη θερμοκρασία 11.3°C τον 03 στις 16:24
Μέγιστη υγρασία 91% τον 03 στις 17:06
Ελάχιστη υγρασία 40% τον 01 στις 00:50
Μέγιστη πίεση 1021.7 hPa τον 01 στις 11:29
Ελάχιστη πίεση 1014.7 hPa τον 03 στις 18:15
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 25.9 kmh στις 273°(Δ) τον 03 στις 14:53
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 37.0 km/h στις 225°(ΝΔ) τον 03 στις 14:54
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 25.1°C τον 01 στις 13:30
Avg daily max temp19.5°C
Avg daily min temp13.5°C
Growing degrees days :19.4GDD
Corn growing degrees days:24.3 GDD


Σύνολο Ημερήσιου Υετού
02.4 mm τον 3