^^

Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού


Επιλέξτε μια αναφορά και πιέστε επιλογή:

Ημερήσια αναφορά μήνα Οκτώβριος 20191 Οκτώβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 23.1°C
Μέση υγρασία 50%
Μέσο σημείο δρόσου 11.8°C
Μέσο βαρόμετρο 1013.6 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 4.4 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 7.1 km/h
Μέση διεύθυνση 0° (Β)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 381.9 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 01 στις 00:00
Μέγιστη θερμοκρασία 27.5°C τον 01 στις 12:23
Ελάχιστη θερμοκρασία 19.4°C τον 01 στις 02:52
Μέγιστη υγρασία 70% τον 01 στις 02:38
Ελάχιστη υγρασία 36% τον 01 στις 17:39
Μέγιστη πίεση 1015.2 hPa τον 01 στις 11:11
Ελάχιστη πίεση 1012.3 hPa τον 01 στις 00:12
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 14.8 km/h τον 01 στις 10:01
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 20.4 km/h στις 00°(Β) τον 01 στις 08:19
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 27.8°C τον 01 στις 12:25

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας2 Οκτώβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 22.4°C
Μέση υγρασία 53%
Μέσο σημείο δρόσου 12.2°C
Μέσο βαρόμετρο 1011.7 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 3.7 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 6.0 km/h
Μέση διεύθυνση 0° (Β)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 381.9 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 02 στις 23:37
Μέγιστη θερμοκρασία 27.4°C τον 02 στις 14:24
Ελάχιστη θερμοκρασία 18.9°C τον 02 στις 08:34
Μέγιστη υγρασία 66% τον 02 στις 19:50
Ελάχιστη υγρασία 43% τον 02 στις 14:08
Μέγιστη πίεση 1013.9 hPa τον 02 στις 00:02
Ελάχιστη πίεση 1010.1 hPa τον 02 στις 18:49
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 13.0 km/h τον 02 στις 06:00
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 16.7 km/h στις 00°(Β) τον 02 στις 05:30
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 27.6°C τον 02 στις 14:45

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας3 Οκτώβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 20.6°C
Μέση υγρασία 67%
Μέσο σημείο δρόσου 14.1°C
Μέσο βαρόμετρο 1009.5 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 3.7 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 6.4 km/h
Μέση διεύθυνση 0° (Β)
Υετός μήνα 1.5 mm
Υετός έτους 383.4 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.3 mm τον 03 στις 23:23
Μέγιστη θερμοκρασία 26.3°C τον 03 στις 13:45
Ελάχιστη θερμοκρασία 16.7°C τον 03 στις 23:59
Μέγιστη υγρασία 80% τον 03 στις 08:12
Ελάχιστη υγρασία 51% τον 03 στις 13:32
Μέγιστη πίεση 1011.6 hPa τον 03 στις 23:12
Ελάχιστη πίεση 1007.9 hPa τον 03 στις 18:13
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 18.5 km/h τον 03 στις 21:39
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 22.2 km/h στις 00°(Β) τον 03 στις 21:36
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 27.0°C τον 03 στις 13:40

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας4 Οκτώβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 16.2°C
Μέση υγρασία 76%
Μέσο σημείο δρόσου 11.9°C
Μέσο βαρόμετρο 1008.7 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 5.9 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 8.9 km/h
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 7.8 mm
Υετός έτους 389.7 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 1.8 mm τον 04 στις 12:19
Μέγιστη θερμοκρασία 18.4°C τον 04 στις 17:42
Ελάχιστη θερμοκρασία 12.2°C τον 04 στις 23:59
Μέγιστη υγρασία 94% τον 04 στις 15:42
Ελάχιστη υγρασία 61% τον 04 στις 10:45
Μέγιστη πίεση 1012.7 hPa τον 04 στις 03:26
Ελάχιστη πίεση 1006.1 hPa τον 04 στις 14:14
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 29.6 km/h τον 04 στις 13:19
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 40.7 km/h στις 00°(Β) τον 04 στις 13:20
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 18.4°C τον 04 στις 17:42

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας5 Οκτώβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 17.1°C
Μέση υγρασία 58%
Μέσο σημείο δρόσου 8.4°C
Μέσο βαρόμετρο 1009.3 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 3.8 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 6.2 km/h
Μέση διεύθυνση 354° (Β)
Υετός μήνα 7.8 mm
Υετός έτους 389.7 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 05 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 21.3°C τον 05 στις 15:38
Ελάχιστη θερμοκρασία 11.6°C τον 05 στις 01:24
Μέγιστη υγρασία 87% τον 05 στις 01:11
Ελάχιστη υγρασία 42% τον 05 στις 16:14
Μέγιστη πίεση 1010.7 hPa τον 05 στις 23:25
Ελάχιστη πίεση 1007.5 hPa τον 05 στις 01:43
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 24.1 km/h τον 05 στις 05:42
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 31.5 km/h στις 00°(Β) τον 05 στις 05:45
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 25.3°C τον 05 στις 17:54

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας6 Οκτώβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 18.0°C
Μέση υγρασία 54%
Μέσο σημείο δρόσου 7.9°C
Μέσο βαρόμετρο 1011.7 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 5.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 8.0 km/h
Μέση διεύθυνση 33° (ΒΒΑ)
Υετός μήνα 7.8 mm
Υετός έτους 389.7 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 06 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 23.2°C τον 06 στις 15:13
Ελάχιστη θερμοκρασία 14.8°C τον 06 στις 02:06
Μέγιστη υγρασία 79% τον 06 στις 01:48
Ελάχιστη υγρασία 31% τον 06 στις 16:41
Μέγιστη πίεση 1013.1 hPa τον 06 στις 22:33
Ελάχιστη πίεση 1009.9 hPa τον 06 στις 00:54
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 20.4 km/h τον 06 στις 08:54
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 33.3 km/h στις 080°(Α) τον 06 στις 09:57
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 25.3°C τον 06 στις 18:46

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας7 Οκτώβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 13.2°C
Μέση υγρασία 87%
Μέσο σημείο δρόσου 11.1°C
Μέσο βαρόμετρο 1011.8 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 11.6 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 16.4 km/h
Μέση διεύθυνση 48° (ΒΑ)
Υετός μήνα 21.6 mm
Υετός έτους 403.5 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.3 mm τον 07 στις 23:39
Μέγιστη θερμοκρασία 15.7°C τον 07 στις 00:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 12.1°C τον 07 στις 10:47
Μέγιστη υγρασία 97% τον 07 στις 11:06
Ελάχιστη υγρασία 66% τον 07 στις 02:52
Μέγιστη πίεση 1013.6 hPa τον 07 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 1010.7 hPa τον 07 στις 07:47
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 22.2 km/h τον 07 στις 11:52
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 27.8 km/h στις 203°(ΝΝΔ) τον 07 στις 20:43
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 15.7°C τον 07 στις 00:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας8 Οκτώβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 13.6°C
Μέση υγρασία 76%
Μέσο σημείο δρόσου 9.3°C
Μέσο βαρόμετρο 1018.7 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 9.3 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 14.2 km/h
Μέση διεύθυνση 41° (ΒΑ)
Υετός μήνα 25.8 mm
Υετός έτους 407.7 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.3 mm τον 08 στις 03:22
Μέγιστη θερμοκρασία 17.0°C τον 08 στις 15:04
Ελάχιστη θερμοκρασία 11.7°C τον 08 στις 04:07
Μέγιστη υγρασία 91% τον 08 στις 01:09
Ελάχιστη υγρασία 60% τον 08 στις 15:06
Μέγιστη πίεση 1024.3 hPa τον 08 στις 22:56
Ελάχιστη πίεση 1013.1 hPa τον 08 στις 00:46
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 24.1 km/h τον 08 στις 01:07
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 37.0 km/h στις 072°(ΑΒΑ) τον 08 στις 01:55
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 17.0°C τον 08 στις 15:04

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας9 Οκτώβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 15.7°C
Μέση υγρασία 71%
Μέσο σημείο δρόσου 10.4°C
Μέσο βαρόμετρο 1023.0 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 2.4 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 4.2 km/h
Μέση διεύθυνση 294° (ΔΒΔ)
Υετός μήνα 25.8 mm
Υετός έτους 407.7 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 09 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 20.8°C τον 09 στις 15:23
Ελάχιστη θερμοκρασία 12.2°C τον 09 στις 06:06
Μέγιστη υγρασία 85% τον 09 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 59% τον 09 στις 16:58
Μέγιστη πίεση 1024.7 hPa τον 09 στις 11:44
Ελάχιστη πίεση 1020.7 hPa τον 09 στις 23:35
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 11.1 km/h τον 09 στις 15:42
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 14.8 km/h στις 225°(ΝΔ) τον 09 στις 15:43
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 24.6°C τον 09 στις 16:10

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας10 Οκτώβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 17.9°C
Μέση υγρασία 78%
Μέσο σημείο δρόσου 13.8°C
Μέσο βαρόμετρο 1019.2 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 2.5 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 4.4 km/h
Μέση διεύθυνση 341° (ΒΒΔ)
Υετός μήνα 25.8 mm
Υετός έτους 407.7 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 10 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 23.1°C τον 10 στις 14:20
Ελάχιστη θερμοκρασία 14.1°C τον 10 στις 06:03
Μέγιστη υγρασία 91% τον 10 στις 08:20
Ελάχιστη υγρασία 60% τον 10 στις 20:26
Μέγιστη πίεση 1021.1 hPa τον 10 στις 00:08
Ελάχιστη πίεση 1017.5 hPa τον 10 στις 20:21
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 7.4 km/h τον 10 στις 14:16
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 13.0 km/h στις 112°(ΑΝΑ) τον 10 στις 17:01
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 24.7°C τον 10 στις 14:16

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας11 Οκτώβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 19.5°C
Μέση υγρασία 72%
Μέσο σημείο δρόσου 14.2°C
Μέσο βαρόμετρο 1021.0 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 3.8 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 6.0 km/h
Μέση διεύθυνση 41° (ΒΑ)
Υετός μήνα 25.8 mm
Υετός έτους 407.7 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 11 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 24.4°C τον 11 στις 15:16
Ελάχιστη θερμοκρασία 16.8°C τον 11 στις 08:18
Μέγιστη υγρασία 87% τον 11 στις 08:56
Ελάχιστη υγρασία 50% τον 11 στις 15:14
Μέγιστη πίεση 1024.4 hPa τον 11 στις 23:56
Ελάχιστη πίεση 1018.2 hPa τον 11 στις 01:39
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 14.8 km/h τον 11 στις 23:18
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 20.4 km/h στις 00°(Β) τον 11 στις 23:19
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 25.6°C τον 11 στις 15:16

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας12 Οκτώβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 18.6°C
Μέση υγρασία 74%
Μέσο σημείο δρόσου 13.7°C
Μέσο βαρόμετρο 1025.1 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 5.1 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 7.6 km/h
Μέση διεύθυνση 51° (ΒΑ)
Υετός μήνα 25.8 mm
Υετός έτους 407.7 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 12 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 22.8°C τον 12 στις 16:50
Ελάχιστη θερμοκρασία 16.1°C τον 12 στις 23:35
Μέγιστη υγρασία 83% τον 12 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 60% τον 12 στις 16:59
Μέγιστη πίεση 1026.5 hPa τον 12 στις 12:28
Ελάχιστη πίεση 1024.1 hPa τον 12 στις 00:13
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 16.7 km/h τον 12 στις 10:23
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 22.2 km/h στις 083°(Α) τον 12 στις 10:12
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 24.6°C τον 12 στις 16:56

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας13 Οκτώβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 18.9°C
Μέση υγρασία 74%
Μέσο σημείο δρόσου 14.0°C
Μέσο βαρόμετρο 1023.5 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 2.8 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 4.7 km/h
Μέση διεύθυνση 328° (ΒΒΔ)
Υετός μήνα 25.8 mm
Υετός έτους 407.7 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 13 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 24.3°C τον 13 στις 14:07
Ελάχιστη θερμοκρασία 14.9°C τον 13 στις 07:01
Μέγιστη υγρασία 88% τον 13 στις 07:18
Ελάχιστη υγρασία 56% τον 13 στις 14:07
Μέγιστη πίεση 1024.7 hPa τον 13 στις 00:15
Ελάχιστη πίεση 1022.4 hPa τον 13 στις 18:07
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 11.1 km/h τον 13 στις 13:42
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 13.0 km/h στις 180°(Ν) τον 13 στις 16:43
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 25.5°C τον 13 στις 14:07

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας14 Οκτώβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 25.9°C
Μέση υγρασία 24%
Μέσο σημείο δρόσου 2.4°C
Μέσο βαρόμετρο 1023.0 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 4.6 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 7.7 km/h
Μέση διεύθυνση 219° (ΝΔ)
Υετός μήνα 25.8 mm
Υετός έτους 407.7 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 14 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 30.1°C τον 14 στις 15:34
Ελάχιστη θερμοκρασία 18.4°C τον 14 στις 08:04
Μέγιστη υγρασία 47% τον 14 στις 09:07
Ελάχιστη υγρασία 13% τον 14 στις 19:14
Μέγιστη πίεση 1025.0 hPa τον 14 στις 10:21
Ελάχιστη πίεση 1021.1 hPa τον 14 στις 18:35
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 16.7 km/h τον 14 στις 13:58
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 24.1 km/h στις 182°(Ν) τον 14 στις 13:55
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 28.2°C τον 14 στις 15:34
24 Hour Graph of this day is not available (20191014.gif)Μέσες και Ακραίες τιμές μήνα Οκτώβριος 2019 μέχρι την μέρα 14
Μέση θερμοκρασία 19.4°C
Μέση υγρασία 63%
Μέσο σημείο δρόσου 11.6°C
Μέσο βαρόμετρο 1016.7 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 4.5 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 7.1 km/h
Μέση διεύθυνση 25° (ΒΒΑ)
Υετός μήνα 25.8 mm
Υετός έτους 412.6 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 2.4 mm τον 19 στις 23:03
Μέγιστη θερμοκρασία 31.6°C τον 18 στις 14:35
Ελάχιστη θερμοκρασία 11.6°C τον 05 στις 01:24
Μέγιστη υγρασία 97% τον 07 στις 11:06
Ελάχιστη υγρασία 13% τον 14 στις 19:14
Μέγιστη πίεση 1026.5 hPa τον 12 στις 12:28
Ελάχιστη πίεση 1006.1 hPa τον 04 στις 14:14
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 29.6 kmh στις 00°(Β) τον 04 στις 13:19
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 40.7 km/h στις 045°(ΒΑ) τον 04 στις 13:20
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 31.1°C τον 17 στις 15:10
Avg daily max temp25.4°C
Avg daily min temp16.1°C
Growing degrees days :159.9GDD
Corn growing degrees days:425.8 GDD


Σύνολο Ημερήσιου Υετού
36.9 mm τον 19
01.8 mm τον 20
26.4 mm τον 24
00.3 mm τον 25